Radio Eden – 107.5 FM

Our Vision – To establish a community radio station which will bridge the gaps of the people in the Southern Cape with programmes to empower, inform and educate through training and celebrating diversity which serves to enhance the quality of life by reconciling our people with the focus to integrate our society.

Our Mission – To create a Radio station where the community can be Informed, Educated and Entertained. To be a voice to those who previously had no voice. What makes Eden Fm the Preferred Medium for Exposure to any Business?

The radio has been issued a permanent 4-year broadcasting licence by ICASA in June 2007. It has a Large Footprint, broadcasting in the six Major Southern Cape towns on George, Mosselbay, Oudtshoorn, Knysna, Riversdale and Swellendam as well as in all the smaller towns and farms in between.Ons Visie – Om ‘n gemeenskapsradiostasie te vestig wat die gapings van die mense in die Suid-Kaap sal oorbrug met programme om te bemagtig, inlig en op te voed deur opleiding en viering van diversiteit wat dien om die lewensgehalte te verbeter deur ons mense te versoen met die fokus op integreer ons samelewing.

Ons Missie – Om ‘n radiostasie te skep waar die gemeenskap geïnformeer, opgevoed en vermaak kan word. Om ‘n stem te wees aan diegene wat voorheen geen stem gehad het nie. Wat maak Eden Fm die voorkeurmedium vir blootstelling aan enige besigheid?

Die radio is in Junie 2007 deur die ICASA ‘n permanente 4 jaar uitsaaidienslisensie uitgereik. Dit het ‘n groot voetafdruk, uitsaai in die ses groot Suid-Kaapse dorpe op George, Mosselbaai, Oudtshoorn, Knysna, Riversdale en Swellendam, asook in al die kleiner dorpe en plase tussenin.

Dj’s / Omroepers:-

Our frequencies / Ons frekwensies:-
COAST – 93.8FM
KLEIN KAROO – 106.3FM
HESSEQUA – 87.8FM
KANNALAND – 97.9FM
KNYSNA / PLETT 99.7FM
UNIONDALE – 98.1FM